Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gekomen is Hinrick Smedes unde bekande voer em unde vor syne erffgen., dat bis jaerlix schuldicb is in die eer unde luchtinge des gaden heren Sunf Jorgens bynnen onser kercken tho Gronlo ut syne imhave, by Assinck broick belegen, eyn halleff pont wasses; wellick wassrecht ende renthe vors. jaerlix Hinrick Dreeses, nu ter tyd amptman und vorwarre des guden heeren Sunt Jorgens, off syne nakomelingen mogben manen off daervoer penden an dat vorgem. guet, jaerlix up die billigen hoocbtijt tho Paeschen, tho beboeff der luchtinge unde tot eer des guden heren Sunt Jorgens. Sonder argelist.

Went wy Hinrick Haneten (?) und Hinrick van Baer, tho der tyd scepenen tho Gronlo, unsen scepenen oirkunt byrup ontfengen, des ton tugbe der warhyt hebben wij onser stad segell au desen breef gehangen. Datum anno millesimo quadringentesimo sexagesimo septimo, feria secunda proxima post Dominicam „Cantate”.

Naar ’t oorspronk. perkement, nog voorzien met het gave zegel der stad Groenio in groen was.

27.

Gysbert van Bronkhorst heer tot Borkelo schenkt tot behoef „der tymmeringe der kerspelkercken’' te Groenio eene hooimaat, geheeten de Peddenhorne, bij de Beekenmaat in Beltruni gelegen. 4 Mei 1470.

Wij Gijsbert here to Bronckhorst und tho Borclo doen kont und bekennen myt dessen apenen breve vor ons, onse erven und nakomelingen, dat wij myt onsen motwillen purliken umrne de levede des almechtigen Gades, tot beyll, trost, salicheyt onser selen und darvor wij des begerende sijt, hebben gegeven

Sluiten