Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

und upgedragen, und wij geven uiid updragen to behoeff und volleste der tymmeringe der kerspelkercken to Gronllo ene boymat gebeten de Peddenhorne, als de gelegen is in ons herschap van Borclo in den kerspel van Gronllo und in der burschap to Belterhem an den Breden-sclade, tusscben der Beekenmaet und der beken geheten die Gate; also dal Gadert Stramprade, Hinricb van Baer, Bernt Davelkens und Arnt Wijchmodes, nu ter tyt kerckmeisters und amptlude der vors. kercken to Gronllo desse vors. boymaet nu vortan sollen hebben und gebruken erfflich, ewelich und ummermer tot nutte und orber und behoff der vors. kercken, de vors. maet to vercopen, to versetten und anders dar mede to dpne und to laten tot der vors. kercken behoef, allent, des wij vor datum ’s breffs weldich und mechtich weren. Und wij Gijsbert here to Bronchorst und to Borclo vors. gaen der vors. maet, erfflich ut und vertyen dar van alle rechten, des wij und onse erven dar bys her to an gehat hebben , und dragen deselve maet vors. weder op in hande der kercmeisters vors. und oren nakomlingen to der vors. kercken behof, und bekennen ons, onsen erven off nakomlingen dar nu vortmeer genrehande recht noch ansprake meer an to hebbene noch to beholdene to genen tijden; und wij laven den kercmesteren vors. und oren nakomlingen, der vors. maet tot der vors. kerken behoff to warne und.... ewige warschapp to done vor ons, onse erven und nakomlingen und vor alle de gene die des to rechte komen willent. Vort so bekenne wij Herman van Myddachten, Evert van Diepenbrock Johan van Bulo, Gert

1) Dezes moeder Alijt werd in 1428 beleend mei het adelijk goed Harueld; haar man deed voor haar hulde.

Sluiten