Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lansinck, Werner Durcop und Helmich van Kulenborch als erffgename, und ick Evert van Diepenbroek als der vors. burschap to Belterhem, dat wij nayt wetten, vulbort und consente der gemenen bur van Belterhem mede hebben belevet, gevolbert und gecousentiert, und laven mede stede, vast und unverbrecklich to balden und to vollentene desse vors. gyffte des edelen .. .. Gijsberts beren to Broncborst und to 80rc10... . Und des to eenen rechten tucb der warbeyt so hebben wij Gijsbert bere to Broncborst ende tbo Borclo vors .... onzen segel an dessen breff doen und beten hangen; und wij Herman van Myddacbten, Evert van Diepenbroek, Joban van Buloe, Gert Lansinck, Werner Durkopp und Helmich van Kufenborcb vors. onse zegele tot mere vestenisse willen alre punten vors. mede an dessen breff gehangen. Gegeven in den yar Onses Heren dusent vier bundert und tseventicb, upten Erydacb post Invencio Sancte Orucis.

Naar ’t oorspronkelijk perkament, waaraan alleen het zegel ontbrak van Helmich van Kulenborch.

28.

De vicarie van ’t H. Kruis, in April 1448 opgericht (zie n°. 23), wordt door Hendrik van Schwarzenburg, 1466 tot 96 bisschop van Munster, bevestigd. 2 December 1472.

In nomine Domini. Amen. ''

Nos Hinricus de Swortzenborcb, Dei gracia episcopus Monasteriensis ac sancte Bremensis ecclesie administrator, ad universorum tam presencium quam futurorum Doticiam deducimus et deduci volumus per presentes, quod propter boe ad nostram devenit presentiam, et pro parte discretorum virorum scbabinorum et civium

Sluiten