Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

35.

Sint Antonis-kapel te Lichtenvoorde, opengevallen door den dood van heer Jan Leemhuys, wordt door vrouwe Mechteld van Borkelo vergeven aan Theoderic. Fabri. 17 November 1520.

Nos Mechtildis comitissa de Monte domina de Bronckhorst et de Borklloe notum facimus per presentes:

Quia vicaria in capella nestra, in Lichtenfoirde in porrochia Grollensi situata et fundata in honore Dei Omnipotentis, Sanctissime Marie Virginis ac S*‘Antkonii abbatis et patroni, ad presens vacat per mortem domini Johannis Leemhuys possessoris ejusdem, cujus presentatie, cellatie yel quevis alia dispesitie ad nes jure patrenatus dinoscitur pertinere, idee henerabilem Theodricum Fabri Menasteriensis diecesis clericum tamquam ideneum in Dei nomine ad eandem tenere presentium presentamus ac eumden Th(e)edricum prefatum yenerabili demine Theedrice Ketteler majeris ecclesie Sancti Pauli Menasteriensis canenice et tbesaurarie etc., in hac parte arcbidiacene, presentamus supplicantes affectuese, quatenus eundem Theedricum prefatum investire et ad dictam vicariam admittere dignemini cum selemnitatibus debitis et censnetis, harum nestrarum testimenie litterarum, sigille nestre impendente, sub anne Demini MCCOOCXX decima septima Nevembris.

Naar ’t oorspr. perkement, nog voorzien met het zegel van vrouwe Mechteld in groen was, bewaard in ’t archief van Gelderland, afdeel. Borkelo.

36.

Het Snijdersgild te Groenlo sticht hier de tweede vicarie van O, L. Vrouw. Op 27 Maart 1522 wordt zij bevestigd door bovengemelden Henricus Verynck.

Sluiten