Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wen vor der gherwekaemer bewyllet, aevergelaiten ind aevergegeven (hefft) heren Claes Wolff, itzont erste vicarius des altairs vurs.” een kamp land gelegen vóór de Lievelderpoort te Groenlo; bepalende, „den selven vicarius vurgenoempt ind den naekomelyngen op salicheyt oirer seylen in der conscientiën geholden to syen tot allen viertyndaigen ene hillyge seylemissen dairvor to holden ind to lesen 1526, ipso die Margarete.”

Naar ’t oorspr. perkament, nog voorzien van het stads zegel.

39.

Karei hertog van Gelder vergeeft de vicarie der HH. Driekoningen aan Zweder van Kervenheim pastoor te Lochem en later proost van Ste Walburg te Arnhem. 29 Sept. 1526.

(Notarieele acte van Henricus Goch) clericus Traject, diocesis, (getuigende dat) anno a Nativitate 1526, die 29 Septembris comparuit princeps Oarolus dux Gelrie, Julie ac comes Zutphanie, dixit et exposuit quod quedam vicaria sita in parochiali ecclesia Sancti Oalixti Grollensis .... ad altare Trium Regum per obitum quondam Domini Laurentii de Zoirhuysen vacaret, cujus quidem collatie seu quevis alia juris dispositie jure patronatus laicalis ad nes pertinere dynoscitur. Hync est quod honorabilis vir mgr. Zwederus de Kervenem pastor parochial. ecclesie in Lochem ac capellanus et fidelis noster a nobis flexis genibus petiit et postulavit quatenus sibi de predicta vicaria, tali modo

’) Dit is het altaar van de tweede Lievevrouwenvicarie, gesticht door ’t Snijdersgild. Zie n”. 36.

Sluiten