is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1895, 1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Marschalck, nemptlick totter boutteren opten broide medde to verdeylen van Sunte Antonius ghyldemeisters itzont wesende, nemptlick Kanaken tan Nijanhuas ind Warner Dubbelden ind oirén narkoemelingen ... drey Horns gulden.... jairlix uyt oiren buese ind boff.... gelegen tuesschen huysinge junfer Lysen van Depenbroick an dy ene, ind der van Suderhusen oirer huysinge , beneflen hen gainde des Nyen-convents stege, ind oiren hoff medde der anderen sijden. ... 1528, op Maendach nae Sunte Mertijn des Hilligen Biscops.”

Naar ’t oorspronkelijk perkament, dat de zegels der stad Groenlo en \an Johan van Buerse nog draagt.

41.

Frans von Waldeck, 1532—1553 bisschop van Munster vergeeft de kerk van Groenlo aan Herman van Velen, priester en in 1537 vicaris van ’t HH. Sacrament te Groenlo. 12 Juni 1545.

Franciscus, Dei gratia ecclesiarum Monasteriensis et Osnabrugensis episcopus, administrator Mindensis, honorabili viro Hermanno de Velen presbytero Monasteriensis diocesis praedictae salutem in Domino sempiternam.

Vitae ac morum honestas aliaque probitatis et virtutum tuarum merita, quibus apud nos commendatus existis, nos inducunt ut tibi ad gratiam reddamur liberales. Volentes igitur favore (te) prosequi gratioso, hinc est quod ecclesiam in Qrollo, nostrae Monasteriensis diocesis, ad praesens per liberam resignationem Eotgeri Hoeffkens presbyteri, ultimi et immediati possessoris ejusdem, aut alias quovis modo vacantem, cujus collatie, provisie seu quaevis alia dispositie, quotiens eam vacare contigerit, ad nos pleno jure dinoscitur pertinere, tibi cum omnibus et singulis suis juribus,