Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

erfenissen mede te loessen, waeraf hi den pe??nlck van den lijfgoede duerre gaf, dan daer tlant voer stant, alsoe dat abdt her Henric voerscr. loesten.

Itm in den iersten tot Deyl van heren Jan van Brakel, wilneer ridder, meer dan O merghe» lants. Item tot Eynspyc van Willem van Beesde XXVI mergheti lants. Item van heren Henric van Nyensteyn X merghe» lants. Item van Ghijshert van Eynspyc VI mero-he» lants. Itew Olifier Aelberssoe» XXVI m. 1. O Item tot Bomde van erfghenamen Aert Piecs XLVI m. 1. Item Willem van der Moeien XII m. 1. Item tot Ghelremalsen van Wonter van Overrijn XLVI m. 1. Item tot Beesde va» Vranc Piecken XIX m. 1. Item van Goeswijn Dircssoen IX m. 1. Item in des gaetshuys velt van Cupers erven VII® m. 1. Item in den Prenck van Olima» 111 m. 1. Item Qherit die Bastert V m. lants van der kerken van Reynoey. Summa: lIP XVI lants.

Voert want abdt her Henric voirscr. mit des goetshuys reynten die scout niet vervallen en cost, soe begheerde hi hulp va» den co»vent, waeraf heer Dirc va» Goch den ahdt enc?e co»vent doe voersloech, woud men her Hubert Grauwert proefst maken enc/e hem dat regiment X jaer lanc o vergheven va» der ahdien, soe wouden si des goetshuys scout betalen sonder meer lants te versetten of te vercoepe». Wollic regiment voirscr. hem hezeghelt waert X jaer lanc van den aht den ghemeynen co«vent, ghelijc als sijs hegherende waren. Terslont daernae, als si die hrieve hadde», soe en wiste» si ghene» raet dan te vercope» evde te vorsette», als me» ghewoenlic was, ende vorsettent bi»ne» ene» vierdeel jaers daernae, dat si dat rogime»t aangenomen hadden, aen Jan van Eckoey op Deyl LXVI morgho» lands. Item op Eynspijc aen Greefken VIII merghen 1.

Sluiten