is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1895, 1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stijnken Tengnagels XV fr. sc. enz. {van eenige schilden die hier slechts het summarium.)

Sum. XLVII fr. sc. Facit. C gl. ende VI.

Joffr. Baet van der Eem XII boll. gl. enz. . . Sum. Vo LXXII gl.

Heynken van Lijst was men sculdich O Holl. gl., daeraf bezette hij L in testamewt voir die ander

L betaelde» wij LXXX Arn. gl. enz. . .

Sum. Vlo LXXXIII gl.

Pensio»es pro tu»c soloe«de.

Steven Muys LVIII nobel.

Her Jan van Noird LII nobel énz.

Premonstreit IP gulde».

Bomino abbati LVIII fr. sc.

Sum. IXe VI gl.

Herman Pyeck VP gl. enz. . .

Her gijsbrec/«< va» de» örave O r. gl.

Cuidam amice qui impetravit nobis UUeraa graves

XL r. gl.

Sum. 11“ IP gl.

Prepoiito de Oampo Kegis XXXIII Arn. gl. . . .

Her Dirck van Derthuysen XOVII Arn. gl.

Preposito Nycolao XOVII Arn. gl.

Fratri Bernardo Bolc XLV gl. em. . .

Sum. Vc XC gl.

Sumwar. de debitw solutis VI“ TII® XCVIII gl.

Item aoe rekent die abt dese voirscr. scbulden, ind bewijst nyet wairvan; ind oick die jairen vok comeM rjnthe», doe wij die rynthe» nyet balff en verteerde», precipue in den bra»d.

Dit sijn alsulke erfeniss als wij versat hebben, om dese voirsrc. scolt te betalen na der lester rekeninge, enz. . . .