Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VQus sa&cienter reqMÏaitw eisdm Aomima de suis debitorihus justiciawa facere non curavit, infra districtuM illu»a, übi ip«e HennanuM est judex. Item famuluw nomitiQ 0/anstianu»a, molestat, vexat et trahit adjudiciuwa secwlare servitiu»a claustri. Ite»a ad instawcaa» Nycolai atq«e Wilbelmi Hackorais processit et procedere fecit contra laonasterium ]xi.&icio secalari et cotidie procedit.

Item öerardas de Beest et Petra* Theoaferaci, parrochiarai in Beest et scabini ibid*»a, sententinva. seu dictaveruat atqwe protuleraat contra, bo«a monasterii videlicet eqnum castratura rubeua» cum bretïi cauda, contra, et po«< per notariam pub/*cu»a in eora»* pre*en<a'a eis foctam; quare etc.

Item Gosuina* d*cfes de Jode, parrocbiana* in Eumde, arrestavit famulum monasterii . . . pre debita* claustri, et no» suiipsia*, ipeam sic propier monaeierii servicium vexando. Idem judicio secwlari impetivit, levayit et iabursavit bosa, redditus et provents* mona*iJerM.

qualiter Herman Piick nam van 1 (ees) gerecht mit sinen insetten XXXII of XXXIIII Arnh. gulden , mer wilde gebadt hebben meer dan tsestich, hadt hem niet verleden worden etc.

Item dat hi over tgoidshuys sculdeueren niet rechten en wilde, noch over der goidshuys boden sculdeneren.

Item minabatwr proicere cum sacco is aqssm.

Item dat niement van den richteren of te boden wilden achten myns heren (van) Gelren brieve, mer dairover rechten. Gysbert Piick seyde, dat men ons op sinen huse slepen solde, doe men dier brieve geleyde begeerde te genieten. Item so heft hi 1 molen op zyn huys, dair hi en<fe veel zyn bures an malen, tegen sulke hantvesten, welc ons hern genaden van Gelre geven voir den tyns van der molen alda[ir . .?]

Sluiten