Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

{Responsio:) Wye mach dese ongehoersame» georloft hebben, huer hant alsus \n des cloisters guet so sweerlich te slaen, dat uyt te sleypen afhendich te maken baven oere professie ende belaefde gehoersawzheyt?

Secwwda cedula Bimilitev producta.

It. dit is alsulke schout ende teringhe, als Ott van Vueren, myn oem, my verleecht heeft anno LIIII, doen ick br. Jan van Dalem uuyt die stock was gbecome» , enole my die abdt sonder cleder ende teergelt seynden te Bern int doester. In welke» doester ick gheweest heb XVI weken. In welker tijt ick br. J. voirscr. ter maeltyt verteerde» in mynen dranck, den ick selver gelden most, I alde» Vleemss, somwilen meer, somwilen myn, dair die som aff beloopt VIII r. g. VIII witte stuver. Enc?e want my die abdt tertijt geen teergelt medegegeven en had, noch ick br. J. voirscr. int doester van Bern, dair ick gesant was, geen provent mede boerden mitten heren, mogelyck ist dat my myn prove» gevolget is. Ene?e soe heeft Ot V. 8., myn oem, die voergesede teringhe affgesproke» ende betaelt.

Ten sal sich so nyet vy»de», dat broeder Jan te Bern yet verteert heeft. Men vrage den prelate daerom Qude heren He»rje va» de» Broeck.

It. noch heeft my myn oem voerscr. I r. g. gedaen tot ene» onderrock ene?e XIIII witte stuver tot enen paer haessen.

It. noch I r. g., den ick verteert heb in meesteryen, soe ick seer ongesont uten stock quam.

Suw2>»a Stximm&mm: XI gouden r. gulden.

Sluiten