is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1895, 1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kiesen daer ene» abt, daer wy duchtew, dat onsen doester geen heil nu off hiernamaels aff solde come». Om alsulcke last mde gebreck van onss tsteellen, soe syn wy overcome», alsulcke stijmme?», als ons van oirdens wegen in der electien behoirliken sijn, ons beren genade» op (te) drage», opdat ‘) syn genade» all thwijst, onrost affsteel, ende alsulcke scholt, die wy van noets wegen hebben moten maken, bevelen te betalen, opdat onsen doester, daer geen crot off hijnder off coem. Omdat wy dit vast willen balde» eade daeraff betuget willen wesen , soe heefft een ygelick syns selfs naem mit syns selfs bant bier beneden gescreve», des Mane»dages nae Vi»cula Petri.

Fr. Matbias Boeckbolt. Fr. Henricus de Lienen.

Fr. Joba»»es de Dalem. Fr. Wolter»e de Overrijn. Fr. Pbilippus Schoen.

Naar het oorspr., door Lienen geschreven, als blijkt uit de handteekening.

iM». ae.

Abt Dirk Spuelre neemt zijn ontslag', de oversten der orde keuren het goed, alsmede de regeling, waardoor in zijn onderhoud toordt voorzien.

’s Hertogenboseb, 6 Augustus 1456.

Resignacio et provisie iomini abbatw.

Petrus de Ponte permissione divina abbas monasterii Beati Martini Laudunen^w, ordinis Prem., judex , com-

') M.S: om dat.