is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1895, 1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alias remissi fueruMt, r«mittatM et t?ansire compellatü. si in hoe co/ïteMpserint, ipsos per vos in ves(ro mo?ïaste?‘io aut aliquo alio loco> ecia»* SBcula?i, quo tute servari possent, diris carcenbM* volum?w mancipan; pz-efatos tarnen fratres, Wilbeb««m de Vlyet, bi«c inde per HinreduM vaganfem et apostatantem, si quovis modo valeat, et Matbia?« Boecbolt, clenodioruj« subtractorew et fornicanuw publicuwa, p?-ole ecia» subsecuta, in pretactis nepbandis capitalite?" se gerentes ceterosq7<e s«ducentes, jam i«contine»ti, absqwe remissione predicta fienda, eisdew carcenbus i/itrudi et reservari lnsuper Pbilippuw Scoen, qui alio duduw assuw.pto, baèitu relicto, propria temeritate ip«?<m mo«astenu»ï Insula/e iwtrasse dicitwr, nnlluw tarnen locum remanendi ibidew se<i alias ad mowasterium per generale nostrum capi<Kl«m remissuT», in co?7tinewti a vestvo moMasterio reici’ et expelli cowmittimwe. Et si non curaveriwt smilibae carceribïw reserva^d, preno»*inatos omwes et singulos, qui obedire noluerint, tam(]uam notorie exco»7- M««icatos, quos nos ecia» ut tales declammus, in diwinis sewper officiis vitando et ab alior7«w ecuisorcio penit?<e reiciendo, appellatione seu co«tradictione in biis omTïibwe non obstantibwe qwibuscuwqwe, donec et quousqwe per è.ominum. Vrevnonsiratensem aut generale eapi<!<l«m super premissie aliter fuerit ordinatuw; invocani!ee ad boe, si op«s fuerit, illustrissimi Aomini ducie Gelrie etc. ‘), cujas majestatew pro conservatione et tuitione nosilri nos eciara ad id buwiliter et in virtute Jbesu Cbrieii ac alioraw justiciariorMW brachiuoï et potenciaw seca-

>) Aldus in het H. S., niet door ons, afgebroken.