Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

machinas disjectas irij quam quidem ad rem nostram auctoritatem atque operam semper paratissimam habebis. Datum Eomae apud S. Petnim sub annulo Piscatoris, die 16 Februarii 1574, pontificatus nostri anno secundo.

T. a. p. Tom. 22, fol. ISO'".

Gedrukt bij Theiner I. 301, alwaar ook p. 124 de brief van den bisschop, waarop deze ten antwoord dient.

Benige ongenoemde Hollanders ‘) aan den Keulschen nuntius Gaspar Gropper. Omstreeks 1574.

Zij dringen er op aan, dal in Holland college's der Jesuieien mogen worden opgericht en met name Ie Utrecht een seminarie, eveneens door de Sociëteit te besturen.

R. Domino Gasparo Groppero, Sedis Apostolicae nuncio.

Cogitantibus nobis de mediis, quibus dulcissimae provinciae nostrae in restauranda et reparanda collapsa religione catbolica succurri possit, pace a Deo Optimo Maximo reddita, quam ejus beneficio propediem expectamus, inter omnia humana auxilia nihil utilius, nihil salutarius inveniri posse sub debita honoris reverentia et correctione occurrit, quam ut in primariis Hollandiae nostrae civitatibus erigantur collegia Patrum Societatis nominis Jesu, quorum studio et labore juventus in catbolica religione institui et populus ad veram obedientiam Deo et regiae Majestati reduci possit.

') Niet onwaarschijnlijk bevond zich daaronder en wel vooraan de naar Keulen uitgeweken oud-burgemeester van Gouda Jan Gerrits Stempelse, die bij de Keulsche nuntiatuur in boog aanzien stond en met de Jesuieten een nauw verkeer onderhield. Vgl. Fruin Fr. Dusseldorpii Annales Inl. LI.

Sluiten