is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1895, 1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VII. Jan van 1462 met Ysselt beleend ten gevolge van het transport zijner moeder. In de regeering van Amersfoort 1482. Zweert 1485 den bisschep van Utrecht niet meer te zullen benadeelen en mag daarom met zijne zonen Volken en Meeus naar Amersfoort terugkeeren (van Rootselaar Beschrijving van Amersfoort II blz. 145). Sterft omstreeks 1506. Huwt 1”. Jacoba Bot van Volken. 2°. Maria N., die door hem getocht wordt 1495. Bij zijne eerste vrouw had hij deze kinderen:

I°. Volken, die huwde N. N., bij wie hij verwekte:

a. Jan van Ysselt, denkelijk jong gestorven.

h. Jacoba van Ysselt, huwt N. Erstens.

2. Clemens of Meeus, die volgt sub VIII.

3. Beijeraet huwt Februari 1500 Willem van Dam, Schepen van Amersfoort.

VIII. Clemens of Meeus van Ysselt, heer van Ysselt, sterft omstreeks 1545, te Utrecht in de Oatharijne Kerk begraven, huwt Margriet N, die hem schonk:

1. Christina, die volgt sub IX.

2. Hadewich huwt Jan van Blaeel.

3. Grietgen huwt Jan Boncamp , wier dochter Aleid huwde met Herbert van Haeften.

IX Ghristinia van Ysselt, erfdochter van Ysselt, sterft omstreeks 1571, huwt omstreeks 1550 Oornelis Janszn. van Vianen, wiens afstammelingen den naam en het wapen van van Ysselt aannamen. Zij zijn de ouders van:

1. Jan, die volgt sub X.

2. Agneta huwt Splinter van Hamersfelt.

X. Jan van Ysselt, heer van Ysselt, woont te Utrecht, sterft omstreeks 1626, huwt I°. Oornelia van Zijll,