is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1896, 1896

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inhoud: „Dia E. raadt is vradich, dat dia haar pastoir om syna residentie to Antwerpen te naaman aan jaar lanck naa sijna vartrack, beginnende up sanct Jobannis naestcomenda to midtzomar, sich van hier sall moagan absantaaran, edoch sall voer Patri ad Oathadram dan E. Raadt aintlick baschait schriven, oft bye naa verloop das jaars die cura solde willen baholdan ofi'ta varlaatan. Indian hij schrave dia cura te willen varlaatan , wyll alstan dia E. Raadt dia upsaaga aertijtt gedaan an sich holden. Soa vare ovarst dia haar pastoir die cure bagaarde te baholdan, sall hij naa varloep das jaars alhier wederom komen enda in parsona contanuelick alhier blyven residerende enda niet weder vartrackan, sondar believen das E. Raadtz naa luith sijwer anneminge.

Enda infall syn W. die cure verlate, als nochtans aan E. raadt niet verhoopt, bahoart die resignatie pure enda simpliciter an handen van burgarmeistaran, schapenen enda raidt toe gaschian; dia walcka alstan als collatoran sich in der nominatien eans nyan pasteers warden dragen als bahoaran sall.

Enda gedurende dia absentia das haren pasteers als voers. sall dia aura staan op dia consciëntie dassalvan pastoirs, dia walcka oick op synan lasten enda profijten alles, dat tot der curan gahoirt, sall laaten administraeran enda bestallen, dat durch goede capallanan oft anderen baqueman haren alle dia gawoantlicka Goadas diensten enda sarmonen gedaan, dia hillige Sacramenten, dan siackan soa wall als dan gesondan, gaadministriart worden galyck oft dia haar pastoir salvast taganwoirdich ware.

Ben E. Raadt will gaarne in dan basta naade opt vliticbsta an den bisschap van Antwerpen doen scbrivan

Archiet XXIII.

4