Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Anno a Oristo nato 1546, postridie Agnetis Virg., fait adeo grandfs et vehemens aquarum inundatie, quod omnes aggeres (rumpebantur) et nostrum monasterium Insulare inundatum fuit. Per quam vehementem aquarum inundationem no» mediocre da?»pnum fecimus. Et no» multos post dies per divinam dispositionem subito defluxit.

Item geghijve» Thomas va» Nijkerken, deken (van) Sunct Jan (t) Utrecht, 20 golt gulden... van renten, (welick hij) jaerlix op ons heft. Actum anno etc. 46, den 18 Martii.

Pro reparatione sedis in domo capitulari.

Item geghijve» den meister Jan vara Hantwerpe», va» dije reparatie des gesittinge van den stoel int capittelhuijs, 8 enkelen golde» crone» anno etc. 46, den 11 Aprilis, in presentia prepositi noeM fr. Joa»nis de Grimberrigen

Item geghijve» magistro Anthonio, medico, eo curam suaw exhibuit apud venerandos patres et dominos, dominum JoanneM Hoen et domimtm Joannew Kor ver; etiam q«od mea» porsona» in infirmitate visitaverit, 3 fl. aur. et 1 fl. car. Actu/» anno nostre sal. etc. 46, 13 die Aprilis, in presentia pastoris in Kumdt, Tingnagel, in camera noeto.

Item geghijvew licentiato nwiJro 8 car. gl. ind 4 (st.), wellek hij ons verlegt hadde om boecken pro religiosis ltem noch mede gedaan onsen licentiaat 18 Horens gulden pro biretis, übi profectw# est Lovanium pro religiosis (anno n. s.) etc. 46, die 23 Julii.

Item betaalt mijn heer van Ysendoerne 25 car. g., welick sijn rentmeister, Hubert Fallicken to Enspijck,

') D. i. van den Hove, later abt.

Sluiten