Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onsse capel op onsser abdije, voer 36 car. gl. ind 3 car. gl. voer sijn soens. Gelevert anno etc. vijftich, den 30®*®“ Junii.

Hem wij hebben meyster Oornelissen anbestaet een oergel, groet wesende van sees voet, ind sal staen int westen, daer goede cedelen van aff gemaeckt sint van dye geluden, die daerin wesen sullen. Ind wij sullen daer voer betalen 400 car. gl. Actum a°. etc. 50, den 1®‘«“ Julii.

In Januari van hetzelfde jaar koopt hij veel „hlauen stein ende zarricken" voor putten en voor een graf.

Anno n. s. 1550, constitui et ordinavi fr. Harmannuz» a Montfort, pridie Francisci Oonfessoris, in priorem, et eadem precedenti nocte frater Aelbertus Sonsbeeck fngit a monasterio nostro apostisando. Et eodem anno, ipso die Commendationis contuli imtri Gosuino de Arnhem ecclmam in Mill.

Heer Thomas va» Nijkerricken jaerlixe renten van 20 golt gl. ind 11 car. gl. van wegen dije vicarye van sunt Nicolaus altaer binnen Greve»zant, wellek lijfrente» binne» *) van sijne» neve, heer Thomas va» Nijkerken, canoniek Sunct Jan binne» Utrecht.

Item wij hebben betaelt dese vorser. 20 golt gl. ind II car. gl., verschinende Marthini, de anno etc. 49, an handen heer Willem Nijkerricken, canoniek to Oelt monster. Actum anno etc. 50, den 20 Nov., op onse cleijne zael, in bijwesen onsen praest Goessen van Arnhem, et habemwe quitantiam.

Item gesonde» onsen camerlinck na Knechstede» meit onsen medebroeder Aelberto Zonsbeeck, anno etc, 50, den 15'*®“ Deo.

‘) Zijn.

Sluiten