Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Anno n. s. 1551, ipso die Patri ad Cathedraw, rursu»a passi sum?M magnam et grande?» aquaru?» inundationem, multo vehementiorem illo diluvio anni 1546. Et intulit nobis no» mediocre damnum. Item eodem anno, 17 die Maii, rursum passi sumwe vehementem aquaruM inundationem, ob qua?» infinitnm fecimus da?»nu?».

Om holt ind wagenscot, gekofft tot Amsterdam anno 1551, om het gestoelt te make?* in onse choer.

Item gesonden meister Jasper, onssen screenwercker, to Amsterdam, om wagenscot to kopere, ind hem mede gedaan an gelde tot 85 car. gl. min 8 st. Hiervoor ontfangen twe groete hondert wagenscoets anno 1551, den 23 Aug. Item noch gesonde» meister Jasper tot Amsterdam, om wagenscot to kopen, ind hem mede gedaen an gelde: het viertich car. gl. ind 2 st. ActuM a° 51, 4 Nov. in presentia prepositi Gosuini Arnhem.

Item hiervoor ontfange» 3 groete hondert wagenscot, het 100 voer 46 car. gl. {verder in 1553 nog tweemaal gezonden om wagenschot te hoopen.) Item to Gorcu?« 500 pont ijsers ind 5 pont gemein ijsers. Item noch ontfange» tijn hondert ind 39 pont gemein ijsers. Noch 89 pont schildelen enz, {Laat verder doornen heggen en vele hoornen planten).

Van een uerklock.

Item wij hebben meister Jan Tolhuijs anbestaet een kloek in onsen nijen toerne, daar nu het nije uerwerrick in staet. Item desa kloek hebbe» wij ontfange» den Aug. (1551), ind weget 7 hondert pont ind 37 pont, ijder hondert pont voer 16 car. gl.

Sluiten