Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Registrum scholastrie ecclesie [Trajectensis 1 etc. ac magistro Ulderico presidente.”

(Als hij wijze van handteekening) //Wilhelmus Montoebuer ...” „Splinterus.”

(Notarieel teeken) «M. Splinterus Wouteri s[cripsit?]” „Ini. lernsomi.”

„Ire provise.” (?)

(Onder dit motto verscheidene min of meer gelukte proeven van hetzelfde notariëele teeken, en dan:)

«In al is lijden.”

(Het devies van den schrijver?)

(Nu volgt wat lager):

„Registrum ordinandorum seu examinationis eorumem spectans ad scolasticum pro tempore ecclesie Trajectensis etc.”

(Onderaan):

«Signatura danda pro admissione ad ordines.”

(Vervolgens):

„Admissus per commissarium deeani et capituli eccleoie Trajectensis scolastria vacante.”

Op blad 2 begint dan de: „Intitulatio subdiaconanrum Sabbato post Gineris anno M quingentesimo qmnto, magistro Uirieo scholastico presidente;” m. a. w. e o ciëele iijst der op dien datum tot het subdiaconaat toegelaten wijdelingen. Regelmatig wordt deze .Sabbato pool »" -aal deaalrde gende. „Intitulatio diaconandorum.”

Sluiten