is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1897, 1897

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alter alterius onera portate, et sic adimplebitis legem Christi etc.

Raptim ex mon. S. Michaëlis, 27 Junii 1577.

Fraternitatibus vestris

Expositissimus amicus et pater abbas, fr. Guilielmus Oomitis, apud Divum Michaëlem abbas humilis. Antverpie.

recipiemus similiter unum religiosum monasterii B. Marie Insularis etc. *).

Naar het oorspr.

N«. 94.

Be scholaster Johan Drolshagen schrijft aan den notaris Matthias Alhertz te Culenborch, over het opstellen van een rekwest aan den E. Stoel voor den abt van Mariënweerd, om eenige vaste goederen te mogen verkoopen.

Utrecht, 22 December 1578.

Meyn vruntlicke groet voiraen, gunstiger heer ende vrundt. Achtervolgende ons afscheyt op eergisteren genomen, heb ick den brief! gemaect ende laeten verschrijven, als U. L. zyen sall; waerom, zoe verre meyn heer die ])relaet daeraen een goet genoegen

') Dat zal Adrianus Estius geweest zijn. Vgl. n«. 85 op het einde blz, 29. *) Vgl. no. 72 en 73, Dl. XXIII, blz. 360-364.