Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die niet alleen onvermoeid arbeidde aan het heil der zielen, maar ook de tijdelijke belangen van kerk en armen met eene buitengewone nauwgezetheid behartigde en aanmerkelijk verbeterde. Den 29 Juli 1839 overleed hij na een geduldig lijden van vele maanden, voorzien van de H. H. Sacramenten, in den ouderdom van 60 jaren en 8 maanden. Op den 2'*®*' Augustus daaraanvolgende werd zijn stoffelijk overschot op plechtige wijze op het K. K. kerkhof te Laren ter aarde besteld.

Twee maanden later werd hij opgevolgd door:

8) Joannes Ignatius van Lahervelt. Geboren te Culemborg, aldaar gedoopt den 22 September 1798, priester gewijd den 13 Augustus 1822, werd hij eerst kapelaan te Wilnis; aan den Stadsdam staat hij in September 1833 en blijft daar totdat hij in 1836 pastoor wordt te Beesd. Den 30 September 1839 aanvaardde hij de herderlijke bediening te Ankeveen. Onder zijn bestuur werd het katholieke kerkhof aangelegd en een nieuw torentje op de kerk gebouwd. Jammer dat een man, die om zijn talenten en karakter de achting en liefde van al zijn parochianen genoot, evenwel wegens zijn allertreurigst financiëel wanbeheer van de kerken armenfondsen, welke door zijn schuld voor een groot gedeelte zijn verloren geraakt, door zijn geestelijke overheid naar elders moest verplaatst worden. In de eerste dagen van Juli 1848 vertrok hij in alle stilte als pastoor naar IJsselstein, alwaar hij in 1855 overleed.

9) Gerardus van Dijk kwam zijn plaats innemen. Geboren te Schalkwijk den 23 Januari 1796 en priester gewijd te Munster den 13 Augustus 1822 werd hij, na eerst te Jutphaas en Utrecht als kapelaan werkzaam

Sluiten