is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1897, 1897

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

piti, se non hanno patrimonio, saranno sforzati di patire necessitk con vituperio del sacerdotio.

Vi è anco qualche ombra de’ Oapitoli e de’ curati sacerdoti in alcuni luoghi, canonici e decani de eapitoli, e quasi in tutti i luogbi curati, ai quali soli toccava una volta d’amministrare Sacramenta parochialia; ma adesso passim tutti cosi preti come frati souo come tauti parocchiaui.

Non si sente per gratia d’lddio, che nissuuo de Missionary vivi liceutiosameute e dia scaudalo; non vi è altro che la gara che vi è tra Regolari, come è da per tutto, e la poca corrispondenza tra il clero e Regolari, cosa Bolita nella Ohiesa.

II maggior ostacolo alla propagatione della fede è

kunnen vinden, zullen genoodzaakt zijn gebrek te lijden tot oneer van de priesterlijke waardigheid.

Er bestaat ook nog eenige schaduw van kapittels en op enkele plaatsen van eigenlijke pastoors, van kanunniken en kapitteldekens; bijna overal zijn geestelijken voor de zielzorg, wien het oudtijds alleen toekwam, de parochieele Sacramenten toe te dienen. Maar tegenwoordig treden nagenoeg allen, zoowel wereldgeestelijken als paters, als parochiegeestelijken op.

Het valt Goddank niet te bespeuren, dat een der Missionarissen losbandig van gedrag is en ergenis geeft. Alleen bestaat er een zekere naijver tusschen de regulieren onderling, gelijk het overal is, en ziet men weinig toenadering tusschen de wereldgeestelijken en de paters, (overigens) een gewoon verschijnsel in (Gods) kerk.

De grootste hinderpaal voor de uitbreiding van het