Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[lo2] Eene missive des cantzlers aen de heeren Loenen und Enspijck, dienende tot antwoort op de voergaende instructie, datie (sic) Delfft den 18 Deo. 1584.

[lo3] Minute van een missive van tHoff aen de voorn, coopluijden, van date den 23 Jan. 1585.

[lo4] Een missive van deselve coopluijden aen t’Hoff, dienende tot rescriplie op de voergaende minute, van date den 18 Meert 1585.

[los] Item een quoijer van verscheijde missiven de anno 1585 tsamen gebonden, als to weten: Eene missive des coadjutors aen tHoff, van date den 2 Jan. 1585, neffens andere begerende voerscliriften aen den grave van Culenborch, om te impetrieren octroije enz.

[lo6] Minute van de rescriptie des Hoves aen den voorn, coadjutor, van date den 23 Jan. 1585.

[lo7] Minute van denselKren date aen den grave van Culenborch, aengaende het octroije van den vercoop der guederen in de graeffschap Culenborch gelegen.

[loB] Een missive van den coadjutor Fred. v. W. aen den heere van Loenen, aengaende het voors. octroij, van date den 18 Apr. 1585.

[lo9] Minute van de rescriptie des Hoves aen den coadjutor, datiert den 23 Apr. voors.

[llo] Minute van een missive des Hooffs aen den grave van Culenborch , belangende het octroij, gedatiert den 23 Apr. 1585.

[lll] Minute van een missive aen den amptman und gerichte van Beest und Renoij, van date voors., aengaende het billettieren van mijter ende knechten.

[ll2] Minute van een missive aen Peter de Groot, van denselven date.

[ll3] Een missive des voorn, coadjutors van M. aen d’heeren Loenen und Enspijck, van date den 7 Aug. 1585, aengaende die aenhaldinge der bowluijden van M. tot Culenborch, ter instantie van Sebastiaen Janssen Cock enz. und het voors. octroij enz.

[ll4] Minute van de rescriptie des Hoves aen den coadjutor op die vorgaende missive, de date den 9 Aug. 1585.

[lls] Minute van een missive des Hoves aen den grave van Culenborch, gedatiert als boven, aengaende het versochte octroij.

[ll6] Minute van een missive des Hooffs aen den drost, samp(t) Burgemeijsteren, schepenen und raedt tot Culenborch, belangendie relaxatie der gearrestierden bouwluijden van M., van date als boven.

[ll7] Minute van een missive aen den amptman van Beest

Sluiten