Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

saeten, die dit aangaan sal, dat sij den Tgn. haaran abdt und prelaat und samptlicka cv®“ vgn. van dasen , opta conditiën, in da voegen und manieren vs., doen, lasten und gedoegen ruatelick, vredelick und volcommelicken genieten und gebruijcken, sonder tho doen noch lasten geschien eenich hinder, letzell offt moijenisse ter contrarien. Des toirconde der C“ Ma*® secreet segell hier onder opt spatium deses gedruct. Gegeven tho Arnhem, den 8™ dach des maents Martii in denj. 1580.

Naar eene copie van dien tijd.

N“. 104.

Jonker Alaert van Lienen, vroeger pastoor ie Pijnakker, thans luitenant en weldra kapitein onder Oranje, wordt door eenigen van M. gemachtigd, om. in hunnen naam met de commissarissen van Oranje te handelen over het opdragen van alle goederen van M, aan Z. Exc., mits aan de religieuzen een redelijk alimentatie worde gegeven enz.

Culemborch, 25 April 1580.

Hoofdzakeljke inhoud.

Wij onderscreven cv*®“ der abdijen van M. bekennen, dat wij hebben gecommitteert ende committeren bij desen den edelen ende erentfesten joncker Alaert van Lienen, hem volcomen macht ende last ghevende, om in onseren naem te handelen mitten heeren commissarien van

Sluiten