Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zulk eene afsluiting aan. Zeer mogelijk is het, dat deze rechthoekige afsluiting eerst is tot stand gekomen bij de verbouwing van de oude bibliotheek tot groote sacristie. Bij het ontbreken van alle gegevens is ook hier de oude teekening gevolgd

De kloostergangen. De deur in het zuidelijk zijschip, die de opstand vertoont, leidt volgens de beschrijving naar deu kleinen trans, die gewis op het kapittelhuis aanliep. Deze trans is evenals het kapittelhuis door stippellijnen aangegeven. Ook met den groeten trans, die volgens de beschrijving der kerk uit den zuidelijken kruisarm toegankelijk was, is dit geschied.

Hel kapittelhuis. Plattegrond en opstand stemmen niet overeen met betrekking tot den loop van de zuidmuren der kerk. Terwijl de plattegrond de muren van de school, de zijkapellen en het transept in ééne lijn plaatst, doet de opstand de zijkapellen belangrijk terugwijken en zelfs nog het geheele kapittelhuis (dat op den plattegrond ontbreekt) binnen de lijn van school en transept vallen. De tweede plattegrond (in de collectie Booth) geeft hier echter den doorslag door, evenals de andere plattegrond, de lijn recht te doen doorloopen en het kapittelhuis duidelijk daarvóór te plaatsen.

Dat de twee kleine met trapgevels bekroonde gebouwtjes van de opstandteekening inderdaad het kapittelhuis voorstellen, blijkt: 1“. uit een gelijktijdig bericht ’),

') De plattegrond van plaat 111 heeft ook rechthoekige afsluitingen , doch wijst wellicht op een traptorentje in de hoek. Dit is waarschijnlijker dan de voorstelling van den anderen plattegrond.

Matthaeus, Fundationes. p. 54.

Sluiten