Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WestijfetJel der kerk

Bt. 8 a Ivat o r skerk ie Utrecht.

PljiHt TT

n Hoogaltaar.

Doorsnede naar het westen

b, TCoperen boog

e. Saerament.shnisje

(1. Presbyterram,

Doorsnede der kerk.

e. Altaar van Lochorst

Doorsnede naar het oosten.

f St. Alichiel-altaar

Dooj'sn ede der basilica

g. Rpistel-altaar

b. Tvandelaars

i. Lezenaar.

k. Koorstoelen.

1, Groote sacristie (vroeger bibliotheek).

m. Sacristie. (Boven bibliotheek en slaapkamer van den koster.)

n. Altaar van Van Zenden.

o. St. Pieters-altaar

p. Beeld van St. Willibrord.

q. St. Laurens- en St. Antonies-altaar

r. Oxaal

St. Coruelis- en St. Gregorins-altaar.

t. Beeld van St. Odulf.

n. St. Obristofïels-altaar.

plattegrond der kerk,.

V. Tlnrwerk.

PLaiiegrond der basilica,.

Plattetjrorid der knjpt

w. St. Nicülaas- en St. Oatharina-altaar,

X. Beeld van St. Salvator.

ij. Beeld van St. Bonifacius.

7,. St. Bartholomeus- en St, .Tuliana-altaar

aa. H. ICruis-altaar.

hb. Kapel van Montfoort.

oe. Gra.fraoimment van dten proost van Montt'oort

drl. St. Andries- en St. ratliariiia-altaar.

ee. Kapel van Grawert-

Iff. Bk. Maartens- en St. Antonies-altaar.

gg. Altaar van Tant

hh. "Doopvont

ii. Beeld van St. Prederik

kk. Warmhnis voor de vicarissen

11. Archief.

H. Kruiskapel.

mm,. School.

im. TCleine kloostergiing.

00. K'apittelhnis.

Uitßrauns plattegrond van Utrecht.

pp. Groote kloostergang

1. Karppl van bot TT. Gra.f,

2. St. Maria-altaar.

3. St. Stephaiius-altaar.

4. Grraf van St. Frederik.

5, St. Barbara-altaar.

6. St. Christina-altaar.

7. St. Jan Evangelist-altaar.

Sluiten