Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJDRAGEN

TOT DE

GESCHIEDENIS VAN DE ABDIJ VAN MARIËNWEERD.

{Vervolg van Deel XXIV hlz. 398.)

N“. 117.

Mariënweercl, 25 Juli i5BO.

INSTEÜCTIE waernae die weerde heere, heere F. V. W., coadjutor tot M., mitsgaders heer W. Buddingh, conventuael derselver abdijen, als gedeputeerde der anderen cv'®“ der abdijen Ts., opte communicatie milten beeren gedeputeerden van den Rade van den Huyse van Bueren, belangende tgene bemluyden ten deele alreets is geproponeert ende noch wijders voorgebouden sonde moegen werden, bem zullen hebben te reguleren.

In den eersten, alzoe die van M., deses langduyrigen, zeer jammerlicken ende verderffelicken tijts gelegentbeyt nae, in grote ende swaere schulden verlopen zijnde, baeren noot zoe bij baer overste, als oock te bove te kennen gegeven ende daerop geworven hebben consent, om eenige van baere goeder, ten meesten

Sluiten