Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is mij leet te hoiren, dat de noodt nu dringet te doen, dat men voermaels met redenen guedelijcken hadden (ende) genouchgelijcken mogen doen, omdat de saecken, tam judicialiter quam extra, soe verde verlopen zijn, dat dye nu in meerdere moyten zijn stekende. Des nyetternin en twivele nyet, Z. Exe. zall na zijne gewoonlijke guedertierenheyt de saecke soe ter harten nemen, dat hij op guede middelen de protection ende redressement van alles, met guede contentement van den religieusen zall aennemen, daerthoe well onderrecht wesende. Om welcke onderrechtunge ende verdere provision van surcheantien van processen ende executien ende affleydunge van dyen van Arnhem, bij Z. Exc. te doen ende te obtineren, bij ons raedtsaem gevonden is, dat hem de renlhemr. Winssen met mij binnen 14 dagen bij Z. Exc. zall vinden, om alsdan oick te beramen den dach van in naerdere communicatie ende eyntelijcke resolutie met ü W. te geraecken. Middelertijdt en zall U W. nyet laten den bekenden coopman aen den handt te houden dragende {sic), totdat men hem betere contentement zall mogen gheven. lek schrijve zelfs aen den heren canseler van Glelderlandt, om alles een tijdtlang in suspens te houden ende den religieusen ofte beuren renthemr. ongemolesteert te laten, ende tot dyen eynde oick te willen doen schrijven aen den amptman van Beest, indyen mogelijcken, ten eynde alle saecken tot een yders contentement affgedaen souden mogen worden.

Mits welcken, eerweerdige enz., desen 21®“ Getob. 1581, Glundert.

U Weerden zeer guedtwilligen Basius.

Naar het oorspr.

Sluiten