is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1898, 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De portretten van Meester Cornelis van Hoorn en Heer Anthonis Taets van Amerongen,

Jerusalemsvaarders en Kanunniken van Sint Maarten te Utrecht,

Op de Tentoonstelling van Oude SchilderTcunst te Utrecht iii 1894 waren slechts drie schilderijen aanwezig van den Utrechtschen schilder Antonius Mor van Dashorst, ook genaamd Antonio Moro. Wel een bewijs dat van Jan Scorel’s leerling, den verdienstelijken portretschilder der 16® eeuw, al zeer weinig kunststukken in ons land bewaard zijn gebleven, De meeste zijner kunstwerken vindt men dan ook in buitenlandsche Kabinetten.

In de KÖnigliche Museen te Berlijn vond ik van Mor een kunstgewrocht, dat hier dient vermeld te worden, omdat het specifiek ütrechtsch is; namelijk de afbeelding van twee Kanunniken van den Dom, hierboven genoemd.

Deze schilderij werd den 31 October 1859 door het Museum te Berlijn aangekocht uit de verzameling van Graaf André von Stolberg te Hannover; vóór dien tijd was zij in bezit van Graaf von Brabeck te Hildesheim.

Het paneel is hoog 0.74 en breed 0.96. Het stelt voor de beide Jerusalemsvaarders in levensgroot borstbeeld naar rechts gekeerd. Van Hoorn en profil, Van Amerongen en face. Beiden blootshoofds zonder baard, in roquette, en in de saamgevouwen handen de Jerusalemsveer. Onder de portretten bevinden zich: links het wapen van Van Hoorn: een keper waaronder een hoorn; rechts het wapen van Van Amerongen, dat niét meer herkenbaar is; tusschen beide wapens

') Eene Heeilijkheid nabij Woudenberg.