Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B IJ L A G E ÏT.

I.

In der ehren Godts almachticli ende *) sijnre ghebenedide liever moeder Maria soe is een broederscap gestiebt van Onsser Liever Vrouwen in der kerck van Vlueten op Onser Liever Vrouwen outaer, bij wil, rade ende consent heer Aernt Janssen van der Bilt pastoer van Vlueten ende bij Vrederick üuten Ham, Jan TJuten Ham, Henrick van Emskerck, Alfert van der Mije, Barnier van Wel ende bij anders veel goeden mannen etc. Geschiet in ’t jaer Ons Heeren duisent vierhondert eenentseventich den XXI™ dag in April. Nu in den jaere achtentsestich den Vil™ dach (in) Meert soe is dese fondatie wederomme vernieuwet doer versletenheit van der voers. fondatie ende bij wil, rade ende consente van den erentfesten ende vromen ende edelen joncker Vrederick üuten Eng, joncker Johan üuten Ham, Gijsbert Oornelisz. üuten Wael gesubstitueert scout tot Vlueten, Oornelis Oornelissen scout van Temaet ende kerckmeister nu ter tijt tot Vlueten, Gijsbert Jans van Wel scout van der Haer, Jan Nyssoen

') In ’t HS. stond hier nog «Maria», doch voor den zin te veel.

2) In ’t HS. stond hier nog «wederomme», doch insgelijks te veel.

3) In ’tHS. stond «eeldelen».

Sluiten