Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

procuratoren voirs. in der tijt uut den drien margen lants voirs. jairlix ontffangen ende offmanen sullen op alle deinen Sonnendage voirs. de somme van vierdenhal ven Einsche gulden ende enen oirt, alse sesthien Badenssche braspenningen off payment hoere werde in der tijt der betalinge voir den gulden gerekent; alsoe dat die bruyckweer ende beterschap van den drien margen voirs. nochtans altijt aen Onser Liever Vrouwen broederschap voirs. bliven ende wesen sal. Ende die voers. vierdenbalven Rijnsgulden ende enen oirt hebben die procuratoren voirs. voir hem ende boeren nacomelingen in der tijt, soe veer als sie die voirs. Missen mitter memorien nyet onderhielden, als voirs. staet, geloefft jaerlix te geven ende te betalen ten ewigen dagen toe Joffrou Aleyt off boeren erffgen. off nacomelingen voirs. uut den voirs. lande op dagen ende termijnen voirs. vrij ende commerloes, sonder enyge weer dairtegens te doen mit enygen rechte, geestlick off wertlick, in eniger wijs , om dieselve Misse mitt memorien voirs. te laeten doen ende gescbien dair 't boir off boeren erffgenamen in der tijt voirs. believen sal, ter tijt toe dat die voirs. Misse mitt memorien in der heiligen kerck van Vloeten voirs. weder gedaen ende onderhouden wordt in allen manyren ende vorwairden als voirs. is . t’ Eenen oirconde soe heb ick Jan Regelinck scout voirs. mijnen segel beneden aen desen brieff gehangen voir mij selven van ’t gerechts wegen ende mede over die buyrluyden voirs. doir hoere beide wille . Gegeven in ’tjair Ons Heren dusent vijffbondert ende vijffendetwinticb, den derden dacb van April.

Naar het oorspronkelijk perkament; zegel weggebrokkeld, doch de zegelstrook zit er nog aan.

Sluiten