Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over de grenzen van den rechtsban tusschen de aartspriesterschappen van Holland en Utrecht: ’t geschil liep vooral over de staties van Teckop, Muyden en Weesp. Ter weerszijde hadden de aartspriester van Holland J. van den Steen en die van het Sticht, G. Ham van Schalkwijk, de redenen voor hun beweren ingébracht en daags na Ste Mathijs des jaars 1734, loste Zijne Hoogheid Silvius Valenti Gonzaga, nuntius te Brussel, de zaait op als volgt:

Hac nos de causa, liis innixi rationibus , et ne alicui de contendentibus archipresbyteratibus injuria inferatur, sed unicuique potius jus suum servetur et ulrique eximiorum virorum, de Missione bene merentium, honor tribualur, in hanc sententiam devenimus ut res amicabiliter et pro interim componatur sic: Ut e stationibus supra relatis static Wesopiana jurisdictioni domini van den Steen provisionabiliter submittatur, nullo generato praejudicio archipresbyteralui ültrajectino, et hac soia lege domino van den Steen, ejus vita naturali durante, tribuimus ad commoditatem potius populi et plebis stationis Wesopianae, quam ad jus aliquod acquirendum archipresbyteralui Hollandiae. Reliquae vero duae supradictae stationes domino Ram subjiciantur et manuteneantur absque praejudicio aliquo alterius archipresbyteratus, reservato domino Ram insuper jure et actione super pastoratu de Wesop, quoties mors naturalis domini van den Steen (Deo sic permittente) praecederet mortem naturalem ipsius domini Ram. Quam voluntatein nostram et dispositionem hanc interinariam praesenti hoe decreto confirmare partibusque dissentientibus communicare, intimare et sub praecepto sanctae obedientiae injungere voluimus. Datum Bruxellis hac die 25 mensis Februarii anno 1734. ')

Beide hoogeerwaarde heeren voegden zich willig naar deze beschikking: zoolang aartspr. van den Steen aan het hoofd stond van Hollands geestelijkheid, bleef Weesp tot zijn rechtsgebied beboeren. Doch naar buiten

') Acta Amplissiraat. Ultraject., II bl. 9—ll.

Sluiten