Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tem, a quo, quid ibi faciendum, optime sciet; quinimo ipse eadem pro admissione Dom°‘’ Vestrae praestabit, quae nunc praestat pro admissione apud dictos Ordines D“° van Elsacker, quem in archipresbyterum Hollandiae constituimus. Übi vero exploratis Dominorum Ordinum animis, per Dom™ Vestram nobis renuntiatum fuerit, nullam pro vestra admiuistratione subesse difficultatem, statim litteras patentes electionis transmittemus, ut eas iisdem Ordinibus exhibere valeas. Age igitur primo facienda. De reliquis vero circa stationem Monttbrtiensem et aliam , de quibus scripsimus, in posterum disponemus, ut recte Dom‘° Vestra animadvertit. Dum igitur avide expectabimus scire quid per Dom™ Vestram actum faerit, toto cordis atfectu subscribimur:

Dominationis Tuae,

Bruxellis 21 Augusti 1755.

Officiosus ad omnia;

J. C. Arcbiep“® Damascenus.

Bijgevoegd door de hand van Gomes:

Responsie, Sept. Primum contuli me ültrajectum, übi alloquutus Praesidem Ordinum, *) ab eoque admissus. Postea Hagam Oomitis perrexi ad hospitium P. Rodriguez, a quo et a D”“ Hoynckio debitas instructiones accepi.

Bij de Staten van Utrecht alzoo liepen de zaken recht gunstig, maar van Holland uit blies de wind niet naar wensch in het zeil. Laveeren was dus het

gevolg des gezants van Portugal in den Haag. Hij is blijkbaar een schrander man, die den heer R. B. Hoynck van Papendrecht, advocaat in de hofstad, ter zijde stond, om vele belangen onzer Katholieke geestelijkheid te helpen verzorgen. Onze moedertaal schreef hij zeer goed.

‘) Godard van Tuyll van Serooskerken, heer van Welland, zoogen. kanun. van Oudmunster sinds 1708, enz.

2) Reinier Bernard Hoynck van Papendrecht, advocaat in den Haag, hulp en toevlucht der Katholieken in Holland, broeder van Corn. Paul. 11. v P. schrijver der Historia Ecclesiae Ultrajeciinae.

Sluiten