is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1898, 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der ook geordende was onderteekend. Ik geloof evenwel niet, dat die brief alhier eenig quaed zal veroorzaeken, omdat men hier heel van geen capittel, nog voor nog teegen spreekt. Den drukker Muntendam is gereformeert en zelfs diaken van de Engelsche kerk. Ook wordt hij gehouden voor de waare drukker, omdat degeene, die ze hier debiteerde, van hem ze hadtontvangen. Dog om te weeten, wie ze hem ter perse heeft bezorgd, heb ik tot nog toe vergeefsze moeite aangewendt. Hij is wel een drukker, maar geen verkooper, zoodat er weinig geleegentheyt is van met hem in reeden te koomen. Daarbij beschrijft men hem als een looze vos, die zig niet ligt zulks zal laeten ontglippen. Hieruyt zal U Ampl. verders begrijpen, dat het mij nog minder moegelijk is geweest, om de opstelder of vertaelder te weeten, ofschoon misschien een en dezelfde persoon, bezonderlijk zoo ze onegt is

Het oorspronkelijke der bijlagen 11, IV, V, VI en Vil vonden we in het archief der Roomsche kerk te Maarsen.

J. H. H.