Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ABUNDIUS HAANSTRA.

1711—1718.

Deze voltooide zijne studiën aan de üniversiteit te Leuven, waar hij blijkens een Album Amicorum *) nog in 1701 vertoefde. In dit album wordt hij genoemd Abundus Haanstra uit Sneek, Missionaris in Overijsel te Kampen, later pastoor van Texel en aldaar overleden. Twee dagen na het vertrek van pastoor Marquys, den 26®“ Mei, doopte hij reeds te Kampen. Voor de laatste maal diende hij dit sacrament aldaar toe den 18®“ April 1718. Gedurende zijn verblijf te Kampen waren Thecla en Regina Haanstra gewoonlijk bij de inzegening der huwelijken tegenwoordig.

JOANNES RAMINCK.

1718—1719.

Joannes Raminck, vroeger pastoor te Hellendoorn , dien genoemde naamlijst tegelijk met 0. Marquis van 1713 tot 1718 pastoor van Kampen doet zijn, stond slechts één jaar, van 1718 tot het laatst van 1719, aan het hoofd dezer parochie. Hij doopte te Kampen voor het eerst den s®“ Juli 1718, voor het laatst den 17®“ Augustus 1719. *) In het Archief vjd.

‘) In dit Album eenige jaren geleden in bezit van den WelEw. Heer G. A. Ilackman, luidt bet: sAbundius Haanstra Snecanus, Apostolus Transisalaniae Campis, postea factus pastor in Texel et ibidem obiit.» Volgens het Archief vjh. Aartsb. (IV. 18) overleed hij te Texel 1719.

Zie Archief vjh. Aartsb. 1. Tl. 3)i c1V.137. 4) i. c, I. 77.

Sluiten