is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1898, 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gesch. vjh. Aartsh, I. p. 77, lees ik : „In Hellendoorn R. Ds. Herman. Henric. Hofhuis constitutus est pastor 15 Aug* 1718 et facultatem binandi accepit 16 1736. Successit R. D° Joanni Raminck qui factus est pastor Oampis loco R. D‘ N. Haenstra.”

JOSEPHUS NIEMAN

1719—1722.

Josephus Nieman trad in de plaats van pastoor Raminck. Van 30 Augustus 1719 tot 31 Maart 1722 schreef hij het register der doopelingen, doch blijkens het huwelijksregister was hij den 14®“ Mei van laatstgenoemd jaar nog alhier werkzaam. Olara Nieman bestuurde het huishouden van den pastoor en ontbrak nooit in de kerk, wanneer een bruidspaar aan het altaar neerknielde, om het h. Sacrament van het huwelijk en den priesterlijken zegen over het pas gesloten verbond te ontvangen. *)

FRANCISCÜS JACOBUS KEMLER.

1722—1732.

Franciscus Jacobus Kemler of Kemmelaer nam van pastoor Nieman den herderstaf over. Het eerste doopsel, dat hij te Kampen toediende, werd den 9®“ Augustus 1722 in het register ingeschreven, het laatste den 2®“ Mei 1732. De pastoors-statie telde destijds vier-

‘) Zie Archief vjh. Aartsb. IV. 133. VIII. 98.