is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1900, 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Noch een brieff beghiniiende: Wij Herman ter Lanthorst niit een zegel ende drie lege pressels. In date duysent iüj» vij.

Nog een brieff beghinnendeßodolphus de Diepholt in date duysent iiijo xxxi.

Noch een instrument onderteekent bij Johannes Beer notarius in date 1411.

Noch een instrument onderteekend van Conradus ter Luer, secretaris to Hasselt in date 1455.

Sted. archief Hasselt no. 59.

Inventaris van zeckere bezegelde brieven liggende in eene cleyne doese daarop gescreven, »van de Heilige Stede"

In den eersten eenen brieff beghinnende; lek Sweder Schocke in der rijt richter to Hasselt, de date 1422.

Noch eenen brieff beghinnende: lek Henrick Mulert in der tijt lichter to Hasselt de date 1482.

Noch een brieff beginnende: lek Henrick Mulert richter to Hasselt de date 1488.

Noch een brieff beghinnende: Wij burgemeijsteren ende raidt in Hasselt de date 1482.

Noch een brieff beghinnende: Wij burgemeijsteren schepenen en de raidt in Hasselt in date 1482.

Noch een brieff beghinnende: Wij Thynian Koyler de date 1499.

Noch een brieff beginnende: Wij Egbert ten Saiide date duysent vc iii.

Noch een brieff beginnende: Wij Ghysbert Conninck de dato 1506 mit een transfix beghinnende: Wij Geert Albertsen de date 1539.

Noch een brieff beginnende: Wij Thymen Koylert de date duysent v» xij.

Noch een brieff beghinnende: lek Lubbert Mulert de date duysent vc ende iiij.

Noch een brieff beghinnende: Wij Willem van Marckell de date du}'seud vc ende v.

Noch een brieff beghinnende: Wij Willem van Marckell ende Hermen ten Bussche de date duysent v= ende v.

Noch een brieff beghinnende: Wij Geert van Goer ende Ghijsbert Connick de date 1545.