is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1900, 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gadering der Propaganda, op 2 Mei gaf hij blijk van zijne belangstelling in de zaak, door aan den aartspriester van Utrecht te schrijven: Animo fortique magnoque esto, vir Amplissime, tandem bona caiisa triumphabit.”

Intusschen had de president der kweekschool van O. L. Vrouw te Douai op 27 April aan Z. H. den Nuntius het volgend smeekschrift gericht:

Excellentisstme nc Reverendissfme Domine.

Dmua quae Seminario de Propaganda fide, Duaci pro Missione Hollanda fundato, me praeposuit Providentia hauc mihi imponit obligationem, ut instituendis, juvante Deo, strenuis missionarüs totum me impendam, satagendo promovere quae prosunt et amovere quae obsunt Missionum Hollandarum emolumento et progressui. Quare Exellentiam Vestram humiliter rogo atque per Jesu Christi sanguinem obtestor, ut eo quo hactenus alumnos nostros diguata est privilegio donare pergat, eos a gravi, excurrendi Lovanium examinis causa, cum temporis dispendio, eximendo onere, cui ferendo ob tenuem, qua potiuntur, fortunam sunt impares; et indulgendo ut Duaci se sistant coram iis, quos Excellentiae Vestrae libuerit designare examinatoribus. Magna est evangelicorum operariorum in partibus Acatholicis inopia, quae major evadet, si studiosis HoUandis seu directe seu indirecte adimitur libertas petendi universitatem Duacenam, übi et orthodoxa fidei doctrina, nee minus morum ac imprimis Sanctorum scientia imbuntur atque ad sacras missiones singulari studio exercentur. Amplissimos Dominos, qui sub prudentissimo ExeDo Vestrae regimine Missioni praesunt non latet, quod misionarii disciplina Duacena instituti strenue munere suo fungantur, quodque non minori zelo et fructu Dei gloriam et animarum salutem promoveant, quam qui in alia universitate sunt instructi. Ex certis litterarum documentis bic compertum habemus, quam felidter pro Catbolica Religione, pro animarum sibi creditarum salute, pro debita Apostolicae Sedis adversus novos errores decretis obedientia seminarii nostri quondam alumni boe periculosissimo tempore in HoUandia atque vicinis provinciis certent atque laborent, ut nanciscantur successores zelo pro salvandis animis aestuantes.