is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1900, 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sen grootster! tegenstander, Kardinaal Granvelle, ten val te brengen. Waarop is dat onzalig verzet van den Prins van Oranje ten slotte uitgeloopen ? Op het verlies van onze onafhankelijkheid, slavernij onder een plebëisch vreemdeling en avonturier: Napoleon. Wij hadden opgehouden een vrij volk, een zelfstandige Natie te zijn.

Waarop is het verzet van de Veluwsche Geestelijkheid tegen hun Deken, Georgius van Prumen, waarop is die eisch, om een Deken uit hun midden te hebben, uitgeloopen? Op het verlies van het geloof. Tengevolge van dien verkeerden geest van de geestelijkheid heeft het Calvinisme zijn weg in de Veluwe effen en gebaand gevonden. Daar zal nog wel een en ander zijn bij gekomen. Verzet tegen de Overheid staat gewoonlijk niet op zichzelf, maar de hoofdoorzaak van den afval van nagenoeg de geheele Veluwe, is dat verzet van de geestelijkheid tegen haar Overheid geweest.

In zijn droefheid over hetgeen hij zag gebeuren, heeft de Hoogwaardige Proost van St. Pieter in zijn brief aan Georgius van Prumen, rampen, groote rampen aan de geestelijkheid voorspeld. Maar dat gebeuren zou, wat heeft plaats gehad, dat bijna de geheele Veluwe het geloof verliezen, het Calvinisme aannemen en daarin langer dan drie eeuwen volharden zou, aan zóo groote ramp heeft de Proost in de verste verte niet gedacht. Hij heeft daarvan zelfs geen vermoeden gehad. Nog gedurende zijn leven, als Aartsbisschop van Utrecht, was hij er echter getuige van, dat het grootste gedeelte van het Dekanaat aan het Calvinisme was toegevallen. Misschien heeft hij het zelfs bijgewoond, dat enkelen, allicht meerderen van diezelfde Pastoors, die zoo luid geroepen hadden om een Deken te hebben ex gremio suo, als Predikanten van de nieuwe leer.