Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Item van heer Evert ontvangen twe hoern van sunte Cornelis VI marck ende twe loet.

Item van Willams wijff van Yngen q loet sulvers.

Dits te samen L marck IX loet een halff vierendeel!

Item soe heb ic gemaect vijff ende tseventich marck aen die kass, aldus heb ic meer ghemaect van sulver dan ic ontfangen heb XXIIII marck, elke marck gherekent voir VII q Rijnschen gulden ende twe stuver, dat is dat loet XIX cromstert.

Dit maect aen gheld CLXXXV Rijnsche gulden ende XIIII g stuver voer den gulden.

Item van den eerbaren heren van den Doem tUtrecht dit na hesere ven gheboert aen geld dat ghesettet tot Rijnsche gulden alse XX stuver voer den gulden gherekent.

Item int eerst IX g Rijnsche gulden uter kyst.

Item van heer Evert XX Davits scild, elc stuck XVI stuver, maect XVI Rijnsche gulden.

Item noch heer Evert XIII Davits scild, elc stuck XVI stuver, maect YI Rijnsche gulden 1111 stuver.

Item noch XIII g stuver van een steengen.

Item noch van een torcoes 111 Rijnsche gulden.

Item van heer Evert XXX Rijnsche gulden.

Item van heer Evert 1111 g Engels gouts, elc Engels VIII stuver, is I Rijnsche gulden VI stuver.

Item noch van heer Evert VII g Rijnsche gulden.

Item van heer Claes Mod ontfangen XL Rijnsche gulden.

Item van heer Evert gheboert CLV Rijnsche gulden. Dat maect te samen hondert vijff ende tneghentich Rijnsche gulden, dat quam van hondert marck.

Item noch van heer Evert 111 Ghelresche rijders I

ARCHIEF XXVI.

16

Sluiten