is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1900, 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

111.

1483.

Taxatie van eenige kerksieraden, toebehoorende aan den Dom.

Anno M° CCCC“ LXXIII.

VI marck VI loet.

In den eersten een brutse vergult, dair int midden staet onser Vrouwen heelde ende op die eene zijde sunte Peter ende op die ander sunte Pouwels ende dair affter een dracoen knyelende, ende aen die affter zij de die wapen van Bueren, wegende VI marck VI loet.

111 marck XIIII loet.

Item noch een bruts vergult, dair midden inne staet sant Martijn ende op die een zijde sunt Jan ewangelist ende op die ander zijde sant Marie Magdalena, ende op eiken hoeck een engel, die een mit een herp ende die ander mit een leuyt, wegende 111 (marck) XIIII loet.

1111 marck XIIII loet.

Item noch een bruts vergult, dair inne stont Visitacio beate Virginis ende op beyde den zijden II propheten cum versiculis in prophetam, ende die ander item (?), wegende 1111 marck XIIII loet.

111 marck XIIII loet.

Item noch een bruts vergult, dair midden inne stont sunt Meerten ende sunt Jan ewangeliste op die eene zijde ende sant Maria Magdalene op die andere zijde cum Angelis ut in 2wegende 111 marck XIIII loet.

111 marck X loet.

Item noch een vergulden brutszen, dair midden inne