Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ende golt, dat nu daer aen is, ll' LXXVII mare VII unssen VII g Engelss, troys gewicht.

Hyerop heeft die voirs. Abel ontvangen van den capittel ten Doem aan sulver:

In den yersten I' LXXIIII marek XIIII loet cools gewichte.

Item noch I' X marek II unssen troys gewicht.

Item noch II marek VII Engelssen troys.

Item noch 1111 marek troys gewichte.

Summarum den voirscreven Abel ende Hubert sijnen voirscreven voh'saet te samen gelevert aen sulver ll' LXXXI marek 1111 unssen 111 Engelss troys gewicht.

Aldus ofgeslagen allet sulver, dat Abel ende Hubert aen der cassen overgelevert hebben, te weten ll' LXXVI mare 1111 unsen V Engelssen troys gewicht vant ghene sij weder van den capittel daerteghens ontfangen hebben, te weten ll' LXXXII marek 111 unssen 111 Engelssen. Blijft die voirs. Abel den capittel aen sulver VI marek myn II Engelss.

Item soet mit Abel overcomen is geweest, dat hij van werckloon hebben soude van elck gewrocht marek sulvers coolsch gewiekts drie gouden Rijnsgulden, stuc te XXX currente stuvers Utrechtsch geit.

Ende die voirs. Abel boven tghene dat Hubert sijn voirsaet gewrocht hadde aen de voirs. casse gewracht heeft I' X marek sulvers troys gewiekts, die welcke belopen I' XV g marek coolsch gewicht. Comen den voirs. Abel van sijnen werckloon lII' XLVI g gouden Rijnsgulden. voirs.

Item die voirs. Abel heeft noch hierenboven vier beelden gesmolten ende vermaect, die bij den voirs. Hubert te vorens gemaect waeren, te weten tgrote beelt van sunt Pontiaen, sunte Victoirs en de Raescop

Sluiten