is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1900, 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kon worden verhoopt. Deze zou voorzeker geen moeite hebben gespaard om het kasteel van zijn trouwen dienstman te redden, maar hij zelf was in zijne zetelstad achter de grendels geraakt.

Van die stad getuigt Alph. Wouters, i) dat zij toen verkeerde in »une des période qui est tres obscure. »Des partis acharnés se disputaient alors l’influence »dans cette ville, la plus importante du nord des »Pays-Bas, puisqu’ elle en était Ie centre réligieux.” Binnen hare veste waren van ouds twee geslachten in hoog aanzien, de Vresen en de Vrencken. Maar in tijden van wrijving stonden zij vaak strak tegenover elkander, als wai-e de eene gesproten uit het bloed der Friezen, de andere uit dat der Franken. Mr H. M. A. J. van Asch van Wijck is van meening, dat in de tweede helft der 13° eeuw Hollands graaf de Vrencken met hunnen aanhang had weten te verlokken en dat de Vresen met de hunnen uit afkeer van den Hollandschen invloed met nadruk tegen gene in verzet kwamen. Tusschen die mannen van verzet en bisschep Willem werkte natuurlijk de kracht der aantrekking, ’tzij ze meer van hem uitging of van hen. Daarbij kwam onder anderen dat het kapittel van St Pieter de macht van den kerkvorst kwam opeischen tot herstel van rechten, welke, naar het luidt, waren geschonden door het stadsbestuur van Utrecht, waarin de P'rencken toen den boventoon voerden. Mogelijk ook heeft de ernst waarmede bisschop Willem zijne leenrechten deed

q Table Chrouologique des chartes et diplomes imprimés concernant l’histoire de la Belgique, t. VIII, introduction, pag. 40—1.

q V. d. Moude, Tijdschrift voor geschiedenis enz. van Utrecht, II bl. 201.