Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij voor ons danken den goeden God en na dezen ook Paus Bonifacius zijn verheven dienaar, dat hij aan het Sticht van Utrecht een kerkvorst schonk, die het recht kende en beminde, die eer en deugd lief had, die aan de vervulling van zijn plicht met kloeken moed zich wijdde en den dood ervoor stierf. Als een herder moet strijden, zijn de toestanden veeg; maar gezegend de kudde, die dan een Uavid heeft tot haar herder.

J. H. HOFMAN.

Paaschdag 1898.

NASCHRIFT.

Bij de noot op bl. 402 zij bemerkt, dat, gelijk ons later bleek, over den verkoop der heerlijkheid van Mechelen meerdere stukken voorkomen, waaronder onechte en die elkander tegenspreken, doch we behoeven daarmede ons niet in te laten. Dit gaat vast, dat in Nijhoffs Gedenkwaardigheden, I uo. 172, eene oorkonde staat van 6 April 1318, op wier echtheid geen verdenking valt, gewagende van »her Florenze here van Maghelen.”

81. 359, regel 6 v. b. staat; 22—23; lees: 22—33.

Sluiten