is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1900, 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Middeleeuwsche Hoogescholen, 120 w.

Middeleeuwsche Kerksieraden, 233 w.

Middeleeuwen, schetsen uit de, 472.

Minderbroeders, 161 w.

Mirakel van Amsterdam, 466.

Missa solemmis, anno 1548, 108 vv.

IVaamlijsten van priesters, 89 vv. Nederlanders aan de Hoogeschool te Parijs, 120 vv.

H. Oliën, overbrenging der, 144, '54-

I*auselijk indult, 148, 158. v. Pest, 176.

Prebenda dormitorii, 432. Predikheeren, 470.

Premonstratensers, 23, 30, 39, 49. 438.

Priesters afvallige, 147 vv. 175 v. Processie, 260.

Provisores Missae, 109, ii2.

lêeguliere Kanunniken, 322 w. 438.

Relieken en kerkeschatten te Deventer, 473.

Reliekschrijn van bisschöp Frederik, 466, 471.

Ritualia, 210.

Ruminghe, 426 v.

Rijmkroniek van Melis Stoke, 411 w.

Sacri Palatii judex, 408. Schuddekorsdag, 442 w.

Seminarie te Douai, 60 w. Seminarii Paulini leges, 462 vv

Seminarie te Utrecht popingen tot oprichting van een, 451 vv. Stal van Bethlehem, 267 vv.

H. Stede te Hasselt, i w. Synode, 141, 145,, 151, 155 v. 323.

Toestand der Katholieken onder de republiek, 466 v.

Toestand der Katholieken in de 18“ eeuw, 470.

Toestand van het bisdom Utrecht op het einde van de 13e eeuw, 343 vv. 366 vv.

Toestand van het bisdom Utj-echt op het einde van de 14e eeuw, 226 v.

Ttrechtsche kerken, 470 v.

Valsche Aartsbisschop, 90 v. Vasten-meditatiën, 165, IS2.

Vela ante imagines tempore Quadragesimae, 258 v.

Verdrukking der Katholieken, 79 vv. 91 w. 181 vv. 198.

Voetwassching op Witten Don derdag, 237.

Wederdoopers, 473.

Windesheimer-Congregatie, 322 w. 472.