Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op de Hollanders gebeten was, moesten zij achtervolgd worden. Eenige waren gevlucht in een huis tegenover de kapel, waaruit zij nu door de rebellen werden opgeëischt. Een der belhamels waagde het zelfs een schot in die woning te lossen, hetgeen gelukkig slechts de kleeren van een Geldersman trof.

Zoo hielden de buurtbewoners van Hembden op dien dag huis.

In naam en op last van Maximiliaan Frederik, Aartsbisschop van Keulen en Vorst-Bisschop van Munster antwoordt den September 1766 de president en geheimraad Spiegel zum Deesenberg, gezien door C. B. Munsterman, beambte te Bocholt, en bepaalt, dat de plaatselijke rechter terstond degenen, die verhinderd hadden, dat de Geldersche bewoners den hemel en het beeld konden dragen, drie dagen gevangen zal houden, en dengene, die het schot gelost had, veertien dagen zal zetten op water en brood. Verder werden met een vierjarig tuchthuisstraf zij bedreigd, die het mochten bestaan zich andermaal aan een dergelijk feit te vergrijpen. Behalve de gewone publicatie moest deze verordening nog in de parochiekerk te Bocholt en in de Kruiskapel worden voorgelezen.

Uit de stukken, van welke eenige belangrijk genoeg schijnen om in den vorm van Bijlagen het licht te zien, blijkt, dat Bredevoort in 1798 een eigen priester ontvangt met den titel van kapelaan. Niet alleen de afstand van anderhalf uur van de Kruiskapel, en de slechte wegen, maar vooral het zielenheil zelf maakten dezen maatregel noodzakelijk.

Nadat in het najaar van 1797 bij de Municipaliteit van Bredevoort poolshoogte was genomen, kon het

Sluiten