Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat sijn Ehw. oick die kranken, rijck en arm bij daghe, en nachte, en offtmaels niet sonder lieff en levensgefahr, sonder daerover dienselven te beswaeren, um sunst bedient heft, ja heft mijn zall. vrouwen suester Mechtildis Nachtegall zall., sijnde moder gewest van den heer Swerck vicarii in Duimen, met niet sonder groot gefahr in vrouwenkleideren binnen Bredevoort comen berichten;

Hebbende oick ten allen tijden die kercke met genoegzame ornamenten gezierd, en die catholieke gemeente bij haere religie soecken te conserviren, oick noch in ’tjahr 1697 seeckeren Borger in Bredevoort Herent Maes genoemt, omtrent 50 jahren alt, d’welcke altoost d’reformirte kercke aldaer gefrequentirt, en van reformirte olders geboren, totte Catholijque geloove gebracht, en veele huisgezinnen in ’t kerspel van Dinxperlo, als de familie van Schutte Wensinck, die ’t gestoelte in die reformirte kercke noch hebben;

Daarbij notoir en landtkündigh is, dat heer Busch, tot vermeerderinge voor ’t catholijque geloove, drij Capellen opgebawet heft, als te weten die Cruitscapelle met een treffelick orgell met vijff registers, en een tremulant versijn, en die groete Capelle bij Dinxperlo naest ahn den Gelderschen wegh op den Münsterschen bodem gelegen, met een heerlick regeal versijn, daerin op die groote festdagen omtrent drijhonderd en mehr Communicanten sijn, alsmede die Capelle in ’t Muissem daerin sweecks tot loff en ehre van die Allerheiligste Jungfrauw Maria gecelebrirt wordt;

Hebbende oick, als notoir is, den Godtsdienst tot Ucdinck omtrent Zutlohn in stifft van Munster gelegen, met sonderlingen beleit en ijver gerestituirt, alwaer den observant pater Wasthus residiret, en die Catho-

Sluiten