Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rutger te Welscher, toen deze onder de heusche omhelzing der mannen van de »Christelijke Historie” zich al te beklemd gevoelde.

Omstreeks 1730 moet Mr Wessel van Eyll den echt hebben gesloten met Arnolda Haeck uit Doesburg dochter van Cornelis Haeck en Joanna Mechtildis Moeliard. Twee kinderen vonden we uit dit huwelijk geboren, beide te Zutphen gedoopt; de oudste, Maria Anna Adriana, werd op 19 Augustus 1733 ter vont geheven door Theodorus van Eyll haren grootvader en J. M. Moeliard hare grootmoeder; de andere, Alexandra Andrea Maria, op 27 Juni 1735 door diezelfde grootmoeder, mede namens den weleerw. heer Arnoldus van Dijck, vermoedelijk een oud-oom der kleine. Beide die kinderen stierven vóór hunnen vader: van de eene weten we, dat ze nog zeer jong zijnde op het Drietele te water geraakte, en helaas, verdronk. Als ter vulling van het ledige hart nam de vader daarna het peterschap op over Henrietta Maria Gertrudis Buekevoort, i) de dochter zijner schoonzuster, welke hij op 27 Juli 1745 te Doesborg ten doop hield, en als milde peetoom later nog zou gedenken.

Van Zutphens katholieke kerk was Mr Wessel van Eyll een der stevigste pijlers, die willig veel droeg van den zwaren druk, waaronder zij in de vorige eeuw stond te wankelen. Hij toonde metterdaad, dat dit Archief volle waarheid sprak, toen het (d. XV bl. 389) getuigde: »De familie van Eyll was weldadig voor de Reformatie en ook later.” Wil u bewijs, dan leid ik u binnen in den kring, die stond voor de moeilijke zorg over de Roomsche armen te Zutphen. Mr Wessel

1) Aldus iu het Roomsche doopboek van Doesburg ten gemelden dage.

Sluiten