is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1901, 1901

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V Jd. Obiit Hubertus de Wlven. frater Elsabae. Dominus Albertus dictus Terninc i).

1111 Jd. 1416 obiit Johannes de Clarenborch, frater abbatissae 2). A” 1426 obiit Margreta de Palanen, monialis huius loei. A®. 39 obiit Elisabeth de Helsdingen, soror nostra.

111 Jd. Petrus de Tule, frater Margretae Tule. Domicella dementia de A, soror Adam. Obiit Pledwigis de Weya. Elisabet de Zulen, monialis, matertera Bertae de Ruel et Agnesae de Jsselstein, sororum, monialium huius looi. Obiit domina Agnes de Hardenbroeck, vivente eins sorore domicella Jacobe. 1421 obiit Theodoricus de Tol, avunculus Swederae de Beesde, monialis huius loei.

Prid. Jd. Anniversarium regis sancti Lodewici 3). Obiit Simon de Tule, frater Margretae. Obiit Johannes Over de Vecht, qui contulit coronam a®. 61 ■*).

Idibus. A 9 1435 obiit domicella Wonna Uten Leen. Obiit Vredericus de Canenbroec, frater Petrae, monialis huius loei.

XVII Kal. Aug. Memoria dominae Bertae de Zulen, mater dominae Elisabet, abbatissae 5). Petro-

h Aelbertus dictus Terninc was rector der parochiale kerk van Voorhout en als zoodanig overleden voor 31 Octoher 1352 (vergelijk Bullariuni Trajectense No. 1473).

Hadewigis de Clarenborch was abdis van St. Servaas van 1431—1436 (Matthaeus, hladz. 267).

Sanctus Lodewicus was de naam voor den koning van Frankrijk bodewijk IX (1226—1270).

Het necrologium van Mariëndaal vermeldt op 111 ld. Jul. het overlijden van Johannes Overdevecht in 1474 (Matthaeus, hl. 455). Is deze dezelfde als in onzen tekst, en moet dus tusschen scoronam” en i>ao 61” geen komma gelezen worden?

5) Elisabeth de Zulen, abdis van St. Servaas, overleed in 1316 (Matthaeus, blz. 267).