Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

piscatoris 1). Obiit Florentius de Groet, Gertrudit (sic!) uxor sua. Margareta de Alcma, monialis huius loei. In die Michaelis 2) obiit domicella Aleydis, filia Arnoldi Gunter, relicta Gerardi de Reno. Obiit Gerardus Groot. Obiit Hildegundis de Malsen.

VI Non. Petrus dictus Ruinar. Obiit domicella Jutta de Malsen, monialis Albarum Dominamm. Obierunt Henrica Braems et Gertrudis, soror eius, quarum mater vocatur Maria Braems et pater Johannes filius Jacobi van der Eem.

V Non. Obiit domina Adeliza de Wlven, monialis huius loei 3). Ermgardis Bloemestein. Elisabet Scüldin. Obiit Rodulphus de Loen, pater Philippae de Loen.

1111 Non. Giselbertus Ilaln. Dominus Henricus, abbas in Oestbroec. Gertrudis dicta de Nuce. Obiit Aleydis de Busco, monialis Albarum Dominarum. Obiit Gertrudis Merkerc. Johannes Koec, avus Mechtildis de Genth, monialis nostrae.

111 Non. Hubertus, miles de Büsinchem. Obiit piae memoriae domina Cristina, abbatissa in Leuwenhorst *). Rotardus de Sterre, frater Hildegundis, monialis nostrae. Obiit domicella Aleydis de Weyda. Obiit domicella Berta de Blanckenborch, soror eius. 1420 obiit Halewigis Grauwert 5).

i) Of »Piscatoris” ?

2) Dat is 2() September, niet i October.

2) De abdis van St. Servaas Adeliza de Wulven overleed in 1346 (Matthaeus, blz. 267).

■f) Christina van Teilingen is tot abdis van Leeuwenhorst gekozen in 1326, 1330 of 1332, en heeft 13 of 17 jaar het bestuur gevoerd (Oudh. en gest. van Rhijnland, bldz. 634, 635).

5j Het necrologium van Oudmunster noemt dezen dag als sterfdag van «Heylwyges filia Walteri Grauwert” en stelt haar overlijden in 1423 (Archief XII, bldz. 131).

archief XXVII.

II

Sluiten